CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS KIM SƠN!
Kế hoạch hoạt động trải nghiệm Stem building
Kế hoạch hoạt động trải nghiệm Stem building

16/5/2022 23:15

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, Chi đội xây dựng kế hoạch ngoại khóa tổ chức ngày hội Stem building với những nội dung như sau:

THCS Kim Sơn

Địa chỉ:

Điện thoại:

98